Wat is pesten?

Wanneer pest je?

Er zijn verschillende manieren van pesten. De belangrijke eerste stap is: weten wat je doet en waarom is dit pesten? Hieronder wordt dat per manier uitgelegd. Dit is onderbouwd met wetenschappelijke literatuur.

Pesten is een vorm van agressief gedrag, waarbij iemand wordt aangevallen, buitengesloten of vernederd.

Lichamelijk pesten

 • Aan iemand trekken of duwen
 • Aan de haren trekken
 • Schoppen
 • Knijpen

Pesten met woorden

 • Iemand uit te lachen
 • Iemand uit te schelden
 • Belachelijk maken van diegene
 • Het in verlegenheid brengen
 • Dreigen/bedreigen van iemand, hieronder valt ook het onveilig laten voelen

Pesten met spullen

 • Andermans spullen weggooien
 • Andermans spullen stukmaken
 • Het verstoppen van andermans spullen
 • Spullen afpakken
 • Spullen afdwingen

Buitensluiten of negeren

 • Weglopen van iemand die wilt (mee)spelen
 • Zeggen dat iemand weg moet gaan
 • Niet reageren op iemand
 • Nare gebaren maken zoals de neus dichtknijpen alsof hij/zij stinkt
 • Iemand blokken op Social Media

Roddelen

 • Praten over iemand die er niet bij is
 • Opstoken
 • Anderen opleggen dat ze niet met de gepeste mogen praten

Cyberpesten

Deze manier van pesten gebeurd op de computer. Of het pesten gaat op deze manier verder na schooltijd of het pesten begint online en wordt erna voortgezet op school. Bij deze manier van pesten worden sneller meer personen bij betrokken en is moeilijk te wissen.

Oh, ik ben een pester! Wat nu?

Misschien wist je het al of misschien had je het nog niet door. Maar na het lezen van dit besef je je: ik ben een pester. Hieronder kun je via de knop naar de pagina die voor jou interessant is.